Śliwerski, B. M. (2022) „Descholersi wobec praw dziecka do wolności uczenia się”, Forum Oświatowe, 33(2(66), s. 11-26. doi: 10.34862/fo.2021.2.1.