Karciarz, M. (2021) „Konkurs na monografię naukową w ramach Funduszu Stypendialnego im. Roberta Kwaśnicy”, Forum Oświatowe, 33(1(65), s. 131. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/806 (Udostępniono: 21październik2021).