Karciarz, M. (2021) „Relaksacja w edukacji - badania, teoria i praktyczne zastosowanie”, Forum Oświatowe, 33(1(65), s. 127-128. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/804 (Udostępniono: 21październik2021).