Engeness, I. i Nohr, M. (2022) „Ocena jako nauka”, Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), s. 31-52. doi: 10.34862/fo.2022.2.2.