Engeness, I. i Nohr, M. (2022) „Ocena jako nauka: Wykorzystanie filmów refleksyjnych w masowym, otwartym kursie online w celu wzmocnienia nauki i tożsamości cyfrowej wśród nauczycieli, w początkowym i zaawansowanym okresie nauczania w Norwegii”, Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), s. 31–52. doi: 10.34862/fo.2022.2.2.