Hasiuk, M. (2014) „Wyspy skarbów i wyspy zakopanych skarbów. Samotność i osamotnienie – w pracy teatralnej twórców laboratoriów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Forum Oświatowe, 26(1(51), s. 79-90. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/80 (Udostępniono: 23kwiecień2021).