Pawelec, L. i Zaborek, R. (2021) „Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości Kielce – Suchedniów 29-30.09.2020 r.”, Forum Oświatowe, 33(1(65), s. 111-116. doi: 10.34862/fo.2021.1.7.