Cęcelek, G. (2022) „Społeczne i informatyczne kompetencje nauczyciela jako podstawa edukacji w paradygmacie konstruktywistycznym - ”, Forum Oświatowe, 33(2(66), s. 26-46. doi: 10.34862/fo.2021.2.2.