Muszyńska, B. (2021) „Działania nauczycieli podejmujących próbę zmiany formy kształcenia na zajęciach z języka obcego – wdrażanie programów kształcenia «Soft CLIL»”, Forum Oświatowe, 33(1(65), s. 76-91. doi: 10.34862/fo.2021.1.5.