Skibińska, M. i Wiśniewska-Nogaj, L. (2022) „Problem uprzedmiotowienia w mediach a wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania młodych kobiet”, Forum Oświatowe, 34(1(67), s. 23-40. doi: 10.34862/fo.2022.2.