Feher, K., Węglińska, A., Węgliński, B., Siekierka, S. i Stefański, A. (2021) „Krytyczne umiejętności medialne w działaniu”, Forum Oświatowe, 33(1(65), s. 31-58. doi: 10.34862/fo.2021.1.2.