Madalińska-Michalak, J. (2021) „Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i jego działalność w latach 2017–2020”, Forum Oświatowe, 32(2(64), s. 183-204. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/784 (Udostępniono: 18czerwiec2021).