Zamorska, B. (2021) „ Ludzkość w nowej sytuacji kulturowo-historycznej”, Forum Oświatowe, 32(2(64), s. 219. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/783 (Udostępniono: 27lipiec2021).