Kulmatycki, L. (2021) „Relaksacja w edukacji – badania, teoria oraz wdrożone rozwiązania”, Forum Oświatowe, 32(2(64), s. 217-220. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/782 (Udostępniono: 18czerwiec2021).