Skrefsrud, T. A. (2021) „The reception of Vygotsky in pedagogical literature for Norwegian teacher education ”, Forum Oświatowe, 32(2(64), s. 11-27. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/775 (Udostępniono: 18czerwiec2021).