Adamczewski, J. i Nymś-Górna, A. (2021) „Ma Pan/Pani wyciszony mikrofon”, Forum Oświatowe, 33(1(65), s. 93-107. doi: 10.34862/fo.2021.1.6.