Olszewska, A. (2020) „Erasmus Student Network - Wrocław”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 9. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/770 (Udostępniono: 21październik2021).