Kwieciński, Z. (2020) „Profesor Marian Walczak – garść wspomnień”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 167-168. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/769 (Udostępniono: 21październik2021).