Bober, J. A. (2021) „Niewidzialna zmiana”, Forum Oświatowe, 32(2(64), s. 145-164. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/768 (Udostępniono: 18czerwiec2021).