Nowak, P. (2021) „Program matury międzynarodowej w Polsce ”, Forum Oświatowe, 32(2(64), s. 99-114. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/765 (Udostępniono: 18czerwiec2021).