Czerepaniak-Walczak, M. Z. (2020) „Jak zmienia się «gramatyka edukacji»? O przejawach i konsekwencjach (wymuszonej) iedukacji”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 13-23. doi: 10.34862/fo.2020.1.1.