Czerepaniak-Walczak, M. Z. (2020) „Jak zmienia się «gramatyka edukacji». O badaniu przejawów i konsekwencji (wymuszonej) iedukacji*”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 13-23. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/761 (Udostępniono: 16styczeń2021).