Zawadzka, E. (2020) „Konteksty pedagogizacyjne w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 127-146. doi: 10.34862/fo.2020.1.8.