Zawadzka, E. (2020) „Konteksty pedagogizacyjne w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 127-146. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/760 (Udostępniono: 15styczeń2021).