Tur Porres, G. i Correa Washington, I. (2020) „Reedukacja ciała w doskonaleniu zawodowym nauczycieli”, Forum Oświatowe, 31(2(62), s. 83-93. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/751 (Udostępniono: 20czerwiec2021).