Papuda-Dolińska, B. (2020) „Kształcenie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce”, Forum Oświatowe, 31(2(62), s. 61-79. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/750 (Udostępniono: 28lipiec2021).