Raykov, M. i Martinelli, V. (2020) „Ocena skali lęku klasowego (CAS) dla uczniów szkół średnich”, Forum Oświatowe, 31(2(62), s. 43-60. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/749 (Udostępniono: 14sierpień2020).