Nizińska, A. i Kurantowicz, E. (2020) „Zrównoważony rozwój a uniwersytety. Reorientacja, szkolnictwo wyższe, nauczanie reorientacyjne”, Forum Oświatowe, 31(2(62), s. 27-40. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/748 (Udostępniono: 22październik2020).