Madalińska-Michalak, J. (2020) „Autonomia nauczyciela”, Forum Oświatowe, 31(2(62), s. 11-26. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/747 (Udostępniono: 6sierpień2020).