Kolber, M. (2021) „Learned helplessness during a high school English lesson”, Forum Oświatowe, 32(2(64), s. 87-97. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/742 (Udostępniono: 18czerwiec2021).