Wiśniewska-Nogaj, L. (2020) „Zachowania autoagresywne w percepcji młodych kobiet. Rola wsparcia ze strony środowiska szkolnego”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 59-75. doi: 10.34862/fo.2020.1.4.