Wiśniewska-Nogaj, L. (2020) „Zachowania autoagresywne w percepcji młodych kobiet. Rola wsparcia ze strony środowiska szkolnego”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 59-75. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/738 (Udostępniono: 22styczeń2021).