Gamian-Wilk, M., Madeja-Bien, K. i Zielony-Koryczan, E. (2020) „Empatia kobiet i mężczyzn doświadczających poczucia wykluczenia w bliskiej relacji: Płeć jako moderator związku między poczuciem wykluczenia a empatią”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 77-93. doi: 10.34862/fo.2020.1.5.