Szymczak, J.- (2020) „Wokół kategorii innowacji w edukacji. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultura Innowacji w Edukacji”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 149-153. doi: 10.34862/fo.2020.1.9.