Szymczak, J.- (2020) „Wokół kategorii innowacji w edukacji. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultura Innowacji w Edukacji”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 149-153. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/736 (Udostępniono: 22styczeń2021).