Gamian-Wilk, M., Madeja-Bien, K. i Bjorkelo, B. (2021) „To Comply or Not To Comply: ”, Forum Oświatowe, 32(2(64), s. 75-85. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/729 (Udostępniono: 18czerwiec2021).