Madalińska-Michalak, J. (2019) „X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny «Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii» Warszawa, 18–20.09.2019 r.”, Forum Oświatowe, 31(1(61), s. 169-176. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/728 (Udostępniono: 23wrzesień2021).