Cuprjak, M. (2019) „Dane w badaniach jakościowych. Uwikłanie w kontekst”, Forum Oświatowe, 31(1(61), s. 111-124. doi: 10.34862/fo.2019.1.7.