Madeja-Bień, K. (2019) „Mobbing w szkole – przegląd dotychczasowych wyników badań i odniesienia do programów interwencyjnych”, Forum Oświatowe, 31(1(61), s. 93-109. doi: 10.34862/fo.2019.1.6.