Siegień-Matyjewicz, A. J. (2019) „Kim są Białorusini? Kształtowanie się mentalności ludu białoruskiego w przeszłości i współcześnie”, Forum Oświatowe, 31(1(61), s. 23–38. doi: 10.34862/fo.2019.1.2.