Żyłkiewicz-Płońska, E. (2019) „Profile identyfikacyjne młodzieży akademickiej z wybranych krajów Unii Europejskiej”, Forum Oświatowe, 31(1(61), s. 155–166. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/722 (Udostępniono: 23wrzesień2021).