Kosiba, G., Gacek, M., Bogacz-Walancik, A. i Wojtowicz, A. (2019) „Gotowość do zmiany a satysfakcja z życia studentów kierunków nauczycielskich”, Forum Oświatowe, 31(1(61), s. 61-75. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/716 (Udostępniono: 18kwiecień2021).