Matyjewicz, M. (2019) „Dekonstrukcja wybranych elementów współczesnej przestrzeni kulturowej jako źródło dyskursu nad kształtem tożsamości animatorów kultury”, Forum Oświatowe, 31(1(61), s. 11-22. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/713 (Udostępniono: 22kwiecień2021).