Matyjewicz, M. (2019) „Dekonstrukcja wybranych elementów współczesnej przestrzeni kulturowej jako źródło dyskursu nad kształtem tożsamości animatorów kultury”, Forum Oświatowe, 31(1(61), s. 11-22. doi: 10.34862/fo.2019.1.1.