Stępkowski, D. (2020) „Kształcenie – widzenie – moralność. Herbarta aistetyczne podstawy edukacji moralnej”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 37-56. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/711 (Udostępniono: 16styczeń2021).