Stępkowski, D. (2020) „Kształcenie – widzenie – moralność. Herbarta aistetyczne podstawy edukacji moralnej”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 37-56. doi: 10.34862/fo.2020.1.3.