Atroszko, B. (2020) „Miejsce innowacyjności w standardach kształcenia nauczycieli”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 113-126. doi: 10.34862/fo.2020.1.7.