Atroszko, B. (2020) „Miejsce innowacyjności w standardach kształcenia nauczycieli”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 113-126. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/703 (Udostępniono: 16styczeń2021).