Tomaszek, K. (2022) „Poczucie alienacji a syndrom wypalenia szkolnego”, Forum Oświatowe, 33(2(66), s. 47-69. doi: 10.34862/fo.2021.2.3.