Śliwerski, B. (1) „Pożegnanie Zasłużonej dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki – prof. dr hab. Marii Dudzikowej”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 311-314. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/688 (Udostępniono: 29wrzesień2022).