Szyling, G. (2018) „Wprowadzenie «Naukowy potencjał dydaktyk szczegółowych»”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 11-14. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/686 (Udostępniono: 18wrzesień2021).