Szymczak, J.- (2020) „«Dobre?» (nie)przygotowanie do prowadzenia projektu w jakościowej orientacji badawczej - namysł nad doświadczanymi trudnościami i dylematami”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 25-35. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/680 (Udostępniono: 22styczeń2021).