Szymczak, J.- (2020) „«Dobre?» (nie)przygotowanie do prowadzenia projektu w jakościowej orientacji badawczej - namysł nad doświadczanymi trudnościami i dylematami”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 25-35. doi: 10.34862/fo.2020.1.2.