Groenwald, M. (2019) „Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyk Szczegółowych «Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych», Gdańsk, 12–13 października 2018”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 301-304. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/676 (Udostępniono: 26wrzesień2021).