Jaśkiewicz, V. A. (2019) „Strategie nauczyciela/i kształcących uczniów zdolnych. Komunikat z badań”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 283-297. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/671 (Udostępniono: 26wrzesień2021).