Zelek, P. (2020) „Uniwersytet wobec faszyzacji życia społecznego - raport z debaty”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 155-163. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/659 (Udostępniono: 22styczeń2021).