Zelek, P. (2020) „Uniwersytet wobec faszyzacji życia społecznego - raport z debaty”, Forum Oświatowe, 32(1(63), s. 155-163. doi: 10.34862/fo.2020.1.10.