Wanagiel, K. (2019) „Krytyczna analiza codziennej pracy kuratora społecznego w świetle koncepcji władzy i rządomyślności Foucault”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 267-281. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/656 (Udostępniono: 23wrzesień2021).