Madalińska-Michalak, J. M. i Jeżowski, A. J. (2019) „Etyka i religia jako przedmioty nauczania: konkurencyjność czy komplementarność?”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 219-241. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/655 (Udostępniono: 26wrzesień2021).