Juskowiak, E. M. (2018) „Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania nietypowych zadań matematycznych. Klasyczna metoda pracy oraz z wykorzystaniem IT.”, Forum Oświatowe, 30(2(60), s. 67-85. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/630 (Udostępniono: 23wrzesień2021).